Ansökan om personcertifiering som besiktningstekniker

enligt TSFS 2010:90 och SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Sökandes uppgifter


Namn
Personnummer
Street 1
Street 2
Postnummer
Ort
Telefon
Mobiltelefon
E-post
Särskilda behov

Arbetsgivare


Ansök som privatperson
Företag
Station/Plats/Butik
Beställare/närmaste chef
E-post beställare
Organisationsnummer
Vänligen kontrollera att samtliga uppgifter ovan är riktiga. Felaktiga uppgifter förlänger handläggningstiden.

Söker behörighet för

Behörighetsklass K
Behörighetsklass R

Bifogade handlingar

Bifogade handlingar skall vara skannade slutbetyg från gymnasieskola. För tolkning av gymnasieskola, se NDT's tolkningsdokument kurs och betygstabell

Boende

Jag önskar boende

Jag ansöker om personcertifiering som besiktningstekniker enligt SS-EN ISO/IEC 17024:2012, för den/de indelade behörigheterna, som finns beskrivna i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för certifiering av besiktningstekniker, TSFS 2010:90.

Härmed godkänner jag att

  • mitt personnummer lagras i NDT's databas.
  • mina användaruppgifter används till anonym statistik samlas för myndigheter (ex. Swedac) och intern verksamhetsutveckling.
  • min arbetsgivare får rätt att kontrollera och handlägga mitt certifikat hos NDT.
  • följa certifieringsorganets regler som finns att läsa på www.ndttraining.se
Godkänn och skicka anmälan